การชำระเงิน


ชื่อบัญชี นายกิตติพงษ์ ธรรมสุข

สาขาย่อย บิ๊กซี ลำปาง

เลขที่บัญชี 880-214-239-9 ออมทรัพย์

แจ้งการชำระเงิน

ชื่อ (required)

อีเมล (required)

ยอดเงิน
บาท

วันที่

ข้อความ

แนบรูป ไม่เกิน 10mb

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งยอดที่ชำระ ที่อยู่ที่รับของ เบอร์โทรติดต่อรับของ และโปรดเก็บสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน