การชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายกิตติพงษ์ ธรรมสุข
สาขาย่อย บิ๊กซี ลำปาง
เลขที่บัญชี 880-214-239-9 ออมทรัพย์

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งยอดที่ชำระ
ที่อยู่ที่รับของ เบอร์โทรติดต่อรับของ และโปรดเก็บสำเนาการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน

ชุดกาแฟ
แก้วมัคขาว
แก้วสี
Search